Hirugarren ingurunean (teknozientziak, sare telematikoak, interakzioko espazioak, Google, Facebook, Twitter...) teknopertsonak garatu dira, beste egitura mota bat. Pertsona fisikoak dira oraindik ere, juridikoak, baina horien gainean beste identitate

2017-01-01

Hirugarren ingurunean (teknozientziak, sare telematikoak, interakzioko espazioak, Google, Facebook, Twitter...) teknopertsonak garatu dira, beste egitura mota bat. Pertsona fisikoak dira oraindik ere, juridikoak, baina horien gainean beste identitate bat agertu da, teknopertsonena. Egun, XXI. mendean bizi den pertsona batek teknopertsona izaten ikasi behar du... bere eskubideak eta erantzukizunak zeintzuk diren jakin behar du.

Javier Etxeberria