SAREAN: Ikastetxe publikoetako zuzendariak <br />bildurik

1999-01-01
Sarean Elkarteak azaroaren 12, 13 eta 14ean burutu zituen bere V.

Topaketak, Euskal Eskola Publikoetako Zuzendarien Topaketak, alegia. Elkarte hau

eskola publikoetako zuzendaritza alorreko jendea harremanetan jartzeko eta hainbat gai

elkarrekin eztabaidatzeko eta lantzeko sortu da.
 
 
1996. urteko maiatzean elkartu ziren lehenengo aldiz Zarautzen eskola

publikoetako zuzendariak eta aurtengo maiatzean finkatu dira elkartearen estatutuak.

Sortze unean 34 ikastetxetako zuzendarik hartu zuten parte. Sarean Elkartearen funtzio

nagusiak bi direla esan daiteke:

1) Kanpo-komunikazioa eta ikastetxearen ordezkaritza.

2) Zuzendaritza funtzioaren garapen profesionala irakasleengan.

Lehenengoari dagokionez, ikastetxeen arteko harremanak sortu, daudenak indartu eta

hedatzea dute helburu. Eta horrekin batera, ikastetxeen eta Administrazioaren artean

maila desberdineko komunikazio bideak garatzea elkarrizketa eta negoziazioa bultzatuz

beste erakundeekin batera.

Bigarren funtzioan zuzendarien arteko harremana egongo litzateke. Hau da,

zuzendaritza lana burutzen duten profesionalak harremanetan jartzea nahi dute. Elkarren

artean esperientziak trukatzeko gunea sortzeko asmoa dute, ildo honetan. Sarean

Elkartearen bultzatzaileen ustez zuzendaritza lanari giza eta profesional mailan ematen

zaion garrantzia eta ordainsaria eskasak dira. Eta horrez gain, gizartetik,

Administraziotik eta eskola komunitatetik eskatzen zaizkion ardura eta eskakizunak ez

datoz bat bere konpetentzia mailarekin.

Oro har, harreman falta nabaritzen dute Elkarteko kideek, gizarteko eta eskola

komunitateko kideekin erlaziorik ez dutela (gurasoekin, PATeko aholkulariekin, beste

ikastetxeekin...). Harreman guztiak Administrazioarekin dituztenetara mugatzen dira.

Eta hutsune hori betetzeko asmoz sortu zen Sarean.Topaketen ondorioak

Orain arte Sarean elkarteak landu dituen gaiak bi mailatakoak izan dira:

1) Ikastetxe eta Administrazioaren arteko harremanetarako bitartekoak eta prozedurak,

hots, antolakuntza arazoak.

2) Edukiak, zuzendaritza kudeaketarako arazo zehatzak. Arlo honetan, besteak beste,

gai hauek landu dira: administrariak, jangelak, lanak, informatika azpiegitura, Eskola

Publikoaren kanpo irudia, lantaldeak, prestakuntzaren antolaketa...

Azken topaketa hauetan landu eta eztabaidatu diren gaiak hauek izan dira: 0-2 adinaren

eskolaratzea, plantilla ereduak, administrariak, irakasleriaren beharrak informatika

alorrean eta eskola asegurua.

0-2 adinaren eskolaratzeari buruz, Haur Hezkuntzako lehen zikloko mapa egitearen

beharra ikusi dute. Horretarako Sarean, guraso elkarte, sindikatu eta Haur Eskoletako

ordezkarien arteko plataforma komunaren beharra ikusi dute. Haurtzaindegia duten

lekuetan hauek aprobetxatu beharko liratekeela uste dute, eta ez dauden lekuetan berriak

ezarri beharko liratekeela, baina kriterio eta baliabide berdinekin.

Plantilla ereduen gaiaren barruan, jorragai izan daitezkeen esparru desberdinak finkatu

dituzte: gutxieneko plantilla ereduak, zuzendaritza kredituak eta ikastetxe eredu

bakoitzaren gestiorako behar den ordu kopuruaren zehaztapena, plantilletako

espezialisten definizioa, ordezkapenak, plantillen egonkortasuna, giza baliabideen

erabilerari buruzko autonomia eta plantillen negoziazio prozesua.

Administrarien egoera topaketetan jorragai izan den beste gai bat izan da. Lehenengo

gauza administraria eta administratzailearen arteko ezberdintasuna argitzea izan da.

Administratzailea gerente modukoa izango litzateke, ekonomia kudeaketa eramango

lukeena. Eta administraria, berriz, bulegaria, bulegoko lana beteko lukeena. Partaide

guztiak ados agertu dira ikastetxe guztietan administrariaren beharra dagoela

azpimarratzerakoan. Publifikatutako ikastoletan administrariak mantetzea eta beste

ikastetxeetan figura hori sortzea lortu behar dela azpimarratu dute.

Informatika alorrean planifikazio falta nabarmendu da. Azpiegitura aldetik, Hezkuntza

Sailak izandako portaera salatu dute, agindutako azpiegitura eta materialen zain

baitaude oraindik. Horrez gain, programak euskaratzea, sareak eratzea eta arduradunak

izendatzea proposatu zuten.Hezkuntzako gainerako erakundeen iritzia

V. Topaketa hauetara hezkuntza munduan dauden beste zenbait erakunde gonbidatu

zituzten Sarean Elkartekoek: EILAS, CCOO, ELA, LAB, Bizkaiko Guraso Elkartea,

Denon Eskolak eta Baikara. Zuzendaritzaren egoerari buruz hitz egiterakoan guztiak

zuzendaritza gorpuztu eta hierarkizatuaren aurka agertu ziren. Administrariaren beharra

ere ikusten dute zuzendaritza lanaren lagungarri gisa.

Bestalde, sindikatuek zuzendaritza lanaren eta sindikalgintzaren arteko muga sarritan ez

dutela garbi ikusten adierazi zuten. Guraso elkarteek, berriz, Sarean Elkartearen lanari

ez diotela trabarik jarriko esan dute, denon arteko inplikazioaren beharra azpimarratuz.V. Topaketa hauen ondorioak Sarean Elkarteak argitaratzen duen Publinet aldizkarian

kaleratzeko asmoa dute, orain artekoetan egin duten bezala.