EGIA, Maria Luisa

1995-12-01
 
 
Gure hizkuntzaren salbazioa, gure balioen berrinterpretazio eta gure kultura propioaren garapenetik dator